Rani Ayal

Ochrona Jing - kanały dywergentne w leczeniu raka oraz guzów

Speaker 1

Rani Ayal praktykuje i naucza medycynę chińską od ponad 25 lat.

Początkowo kształcił się w Japonii w zakresie Shiatsu i Akupunktury Meridianowej a w 1989 roku wrócił do Izraela by ukończyć studia z zakresu TCM – akupunktury i terapii ziołowej.

Następnie Rani kontynuował naukę w dziedzinie Klasycznej Medycyny Chińskiej, specjalizując się w filozofii Pięciu Przemian oraz teorii Pni i Konarów (Stems & Branches), pod kierunkiem mistrza akupunktury Joan Duveen’a z Holandii, który jest jego mentorem do dziś.

Rani prowadził oddział akupunktury w Centrum Medycznym Sourasky w Tel Awiwie, pełnił również funkcję przewodniczącego Izraelskiego Stowarzyszenia TCM. Obecnie prowadzi klinikę dla dorosłych i dzieci, przyjmując ponad 120 pacjentów w tygodniu.

Rani jest współautorem wydawanej właśnie książki o punktach akupunktury pt. "Gates of Life", prowadzi również regularne wykłady w Izraelu i za granicą.Streszczenie

Używanie kanałów dywergentnych w przypadku pacjentów z chorobą nowotworową.

Rak jest drugą przyczyną śmierci we współczesnym świecie. Ponad 20% zgonów rocznie jest bezpośrednim skutkiem chorób nowotworowych lub efektów ubocznych ich leczenia.

Coraz więcej pacjentów cierpiących na raka i skutki uboczne otrzymywanych zabiegów medycznych, zwraca się do medycyny chińskiej w celu wzmocnienia ich systemu odpornościowego i zwalczania spustoszeń powodowanych przez chorobę.

W medycynie chińskiej układ odpornościowy, czyli Wei Qi, obejmuje cztery główne funkcje narządów:

Nerki - przechowywanie Jing - Esencji, lub "Autentycznej Tożsamości", zdolność do różnicowania pomiędzy Zhen/ Właściwą Qi przynależną ciału, i Xie/Patologiczną Qi przynależną chorobie

Nerki kontrolują produkcję Wei Qi.

Wątroba - przechowywanie i oczyszczanie Krwi i Wei Qi; kierowanie ich w razie potrzeby do różnych części ciała.

Płuca - poruszające się i rozpraszające Wei Qi poprzez kanały i w kierunku zewnętrznym.

SanJiao - "gubernator dróg wodnych" - odpowiedzialny m.in. za usuwanie odpadów i toksyn z wojny między Wei Qi i Xie Qi poprzez przepływ krwi i płynów.

Wei Qi przepływa przez ciało na dwóch różnych poziomach:

Powierzchowny poziom skóry i mięśni; rządzony przez kanały ścięgnisto-mięśniowe.

Głęboki poziom kanałów dywergentnych.

Kanały dywergentne chronią narządy wewnętrzne poprzez zaangażowanie patogenu na poziomie stawów, tkanek łączących, płynów śródmiąższowych i błon śluzowych; w i wokół narządów.

Rozbieżne patologie kanału mogą przejawiać się jako przewlekłe zapalenia niskiego stopnia powodujące choroby degeneracyjne (osteoporoza, zapalenie stawów), zaburzenia autoimmunologiczne, wzrosty i nowotwory.

W tym wykładzie poznamy punkty, trajektorie i patofizjologię kanałów dywergentnych. Omówimy metody diagnostyki, strategie leczenia oraz liczne przykłady leczenia pacjentów chorych na raka za pomocą akupunktury.